Huisreglement

We gaan ervan uit dat iedereen die zich inschrijft bij de Aarschotse Balletschool de volgende afspraken kent en aanvaardt.

Inschrijven & betalen

 • We raden u aan om voor een volledig schooljaar te betalen. Op die manier ben je voor de rest van het schooljaar gerust, en geniet je van 15€ korting per lid. 
 • Inschrijvingen waarvan na 14 dagen de betaling niet ontvangen en verwerkt is, worden automatisch geannuleerd. Indien er een wachtlijst is, zal de vrijgekomen plaats automatisch toegekend worden aan de eerste op de wachtlijst. Let op: bij betaling via overschrijving kan het 2-3 werkdagen duren voor je betaling ontvangen en verwerkt is!
 • Inschrijvingen die per trimester gebeuren worden automatisch verlengd. Indien het nieuwe trimester niet betaald is voor het trimester begonnen is, vervalt de inschrijving en moet je je opnieuw inschrijven. Let op: het kan zijn dat je op de wachtlijst komt!
 • De betaling van verzekering en administratiekosten is verplicht. Indien per trimester betaald wordt, moeten de vaste kosten elk trimester betaald worden. Indien per jaar, worden de kosten eenmalig betaald. Deze kosten, zijn reeds inbegrepen in de prijzen. 
 • Jouw inschrijving is pas definitief na betaling. Let op: betalingen kunnen niet worden teruggevorderd, tenzij bij langdurige ziekte en geldig bewijsschrift. 
 • Een losse les kost 12€. 
 • Een proefles, per genre, is gratis. Proeflessen zijn mogelijk tot 31 december, met een maximum van 3 lessen.
 • Inschrijven kan enkel online
 • Lessen kunnen meteen betaald worden via het online inschrijvingssysteem of achteraf door overschrijving op rekeningnummer BE58 1430 8671 5879, met duidelijke vermelding van de betaalmededeling die je vindt op je profiel. 
 • Tienbeurtenkaarten zijn een jaar geldig vanaf de datum van aankoop.
 • Tienbeurtenkaarten zijn strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar.
 • Gelieve ons, via mail, op de hoogte te brengen wanneer u beslist onze school te verlaten. Dit dient te gebeuren ten laatste 1 maand voor het einde van een betaald trimester! Zo blijven wij uw plaats niet onnodig vrijhouden maar kunnen we een nieuwe leerling de kans bieden om zich in te schrijven.

Recital

 • Eind mei organiseren we ons jaarlijks recital. Eind januari starten we met de repetities. Elke leerling verbindt zich ertoe aan zowel de repetities als alle voorstellingen deel te nemen. De school voorziet kostenloos kostuums voor elke leerling. Indien u niet wil deelnemen dient u ons dit ten laatste eind december te laten weten. Indien u zich daarna om andere dan bewezen medische redenen terugtrekt, zien wij ons genoodzaakt de reeds gemaakte kosten aan u door te rekenen.
 • Elke leerling verbindt zich ertoe op zoveel mogelijk repetities aanwezig te zijn.
 • Elke leerling is verplicht aanwezig op beide generale repetities en de drie voorstellingen.
 • De school verbindt zich ertoe elke leerling aan het begin van het schooljaar een kalender te bezorgen waarop alle belangrijke data aangeduid staan, waaronder die van de generale repetities en de voorstellingen. Eventuele wijzigingen aan deze kalender zullen via mail worden meegedeeld, ten laatste een week voor aanvang. Dit geldt uiteraard niet voor de lessen. Er zal ook steeds een actuele kalender te vinden zijn op de site.

Lessen

 • De directie beslist welke leerling welke lessen kan volgen. Bij deze beslissing wordt rekening gehouden met het niveau van de leerling in kwestie en de samenstelling van de groepen.
 • Het niveau van de lessen bouwt op doorheen het jaar. We verwachten dat leerlingen voldoende regelmatig naar de les komen om vooruitgang te kunnen boeken.
 • Kom op tijd!!! De opwarming vormt een essentieel onderdeel van de les en is belangrijk om blessures te voorkomen. Onze verzekering dekt enkel blessures na volledige opwarming.
 • Ouders mogen niet blijven kijken tijdens de les.
 • Er mag niet gegeten worden tijdens de les of in de kleedkamer. Ook kauwgom is verboden.
 • Tijdens de les mag alleen water gedronken worden, bij voorkeur uit een herbruikbare drinkbus. Laat de drinkbus in de kleedkamer of zet hem aan de zijkant van de zaal. Vergeet de drinkbus na de les niet opnieuw mee naar huis te nemen.
 • Leerlingen mogen elkaar of de docent niet fotograferen of filmen tijdens de les of in de kleedkamer.
 • De kleedkamer is enkel toegankelijk voor leerlingen en de ouders van leerlingen die nog niet in staat zijn om zich zelfstandig om te kleden. 
 • Bij ziekte of afwezigheid van een docent zal voor vervanging gezorgd worden. Als dit niet mogelijk is, wordt de les afgelast of verplaatst. Indien mogelijk wordt u via e-mail, telefonisch, whatsapp, facebook,… op de hoogte gesteld.

Kleding & kapsel

 • We verwachten iedereen in het juiste uniform en het juist schoeisel in de lessen. Het uniform is verplicht.
 • Het is niet toegestaan om de dansvloer met buitenschoenen te betreden.
 • Haren moeten vast tijdens de lessen. Bij klassiek ballet moet dit in een dot. Voor andere dansstijlen volstaat een staart.
 • Alle sierraden en horloges moeten uit. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies, dus laat kostbare sierraden, horloges of andere waardevolle voorwerpen thuis.

Privacy

 • Leerlingen kunnen gefotografeerd of gefilmd worden tijdens de lessen of andere activiteiten. Deze foto’s en filmpjes kunnen gebruikt worden op de online kanalen van of voor publiciteit voor de school. Alle leden worden verondersteld hiermee in te stemmen tenzij ze dit uitdrukkelijk, via mail laten weten (info@aarschotseballetschool.be). Leerlingen kunnen geen aanspraak maken op portretrecht. 
 • Iedere leerling heeft een persoonlijk profiel op de site. Gelieve de gegevens hiervan zelf aan te passen bij een eventuele verandering wat betreft contactgevevens.
Aarschotse balletschool
contact
Aarschotse Balletschool
Sporthal De Demervallei
3200 Aarschot
0468 22 01 44
Volg ons
links
jessica dance fonds